Tillsammans för ökad lönsamhet och konkurrenskraft

Svenska Ägg är en branschorganisation för dig som är företagare inom svensk äggnäring. Våra medlemsföretag är äggproducenter, äggpackerier, kläckerier, uppfödare och foderföretag. Vår  verksamhetsidé är att erbjuda högkvalitativa tjänster som bidrar till lönsamhet och konkurrenskraft för den enskilda företagaren inom svensk äggnäring.


Det här ingår i ditt medlemskap:

 • Näringspolitisk bevakning inom områden som djurskydd, smittskydd och livsmedelshygien.
 • Tre marknadskampanjer med massdistribution av receptmaterial via äggkartonger.
 • PR- och information om ägg som livsmedel och det svenska äggets mervärden.
 • Kvalitetssäkringsprogram (omsorgsprogram, frivillig salmonellakontroll och hälsokontroll spolmask), som stödjer en god djurhållning och hög livsmedelssäkerhet på gård.
 • Tillgång till produktionsuppföljningsprogram (RegÄgg), som är ett bra verktyg för den som vill utveckla och optimera sin äggproduktion/lönsamhet.
 • Bevakning och medfinansiering av tillämpad forskning om ljus i hönsstallar och effekten av ströbäddsskötsel på fjäderplockning, hackning och andel fellagda ägg hos värphöns.
 • Produktionsrådgivning av våra experter inklusive veterinära rådgivningstjänster.
 • Tillgång till elektroniskt nyhetsbrev ”Fokus Äggproduktion” med nyheter samt praktiska råd kring äggproduktion (8-10 nr/år).
 • Möjlighet att teckna salmonellaförsäkring och tillgång till rabatterade salmonellaanalyser.
 • Statistik och prognoser som följer utvecklingen för svensk äggproduktion.
 • Prenumeration på Tidningen Fjäderfä med uppdatering på allt som berör fjäderfä.
 • Inbjudan till branschmötesdagar med aktuella programpunkter och goda möjligheter till nätverkande.

  Var med och påverka din och dina kollegors lönsamhet och konkurrenskraft. Välkommen att bli medlem hos oss!
 • Branschorganisationen Svenska Ägg
 • Klustervägen 13
 • 585 76 Vreta Kloster
 • Telefon +46 73- 823 08 90
 • Besöks- och leveransadress:
 • Klustervägen 13
 • 585 76 Vreta Kloster