Tidningen Fjäderfä

Tidningen Fjäderfä är en av våra mest uppskattade medlemsförmåner och ges ut av Pig Poultry Press AB på uppdrag av Svenska Ägg och i samarbete med Svensk Fågel. Det första numret av Fjäderfä gavs ut 1908.

I Fjäderfä kan du läsa om allt som rör djurhälsa och sjukdomar, biologi, teknik, ekonomi och marknad för fjäderfäsektorn. Nyheter och fördjupning om svenska förhållanden kompletterat med internationell bevakning. Tidningen Fjäderfä utkommer ut med 10 nr per år med en upplaga på 2 000 ex. Redaktör och ansvarig utgivare är Sven Secher.

Här går du vidare till tidningens hemsida: www.fjaderfa.se

Kontaktperson
Sven Secher
Redaktör
018-34 62 52
journalistgruppen@secher.pp.se

  • Branschorganisationen Svenska Ägg
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster
  • Telefon +46 73- 823 08 90
  • Besöks- och leveransadress:
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster