För dig som är specialintresserad av äggproduktion

Svensk äggproduktion ska uppfylla samhällets krav på god djurvälfärd, hög livsmedelssäkerhet och låg miljö- och klimatpåverkan. Lönsamhet och konkurrenskraft förutsätter fördjupad kunskap om hönshållning och äggproduktion.

På dessa sidor hittar du relevant kunskap om hönshållning och äggproduktion. Informationen riktar sig i första hand till yrkesverksamma inom äggproduktionen och till andra specialintresserade. Allt material är sammanställt och faktagranskat av Sveriges ledande specialister på praktisk hönshållning och äggproduktion. Sammanställningen ingår i projekt Djurvälfärd och Företagsutveckling 2009-2011.

Åsa Odelros, 0291-61041, asa@odelros.se

Alexandra Hermansson, 076-7900771, alexandra.hermansson@svenskagg.se

De inledande texterna är i huvudsak hämtad ur skriften ”Modern svensk Äggproduktion”, Jordbruksverket Jordbruksinformation 5-2009. Upphovsrätten till dokumenten och fördjupat material tillhör respektive utgivare. 

Faktasammanställningen är finansierad av medel från Jordbruksverket och
landsbygdsprogrammet.

EU - kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutveckling


  • Branschorganisationen Svenska Ägg
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster
  • Telefon +46 73- 823 08 90
  • Besöks- och leveransadress:
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster